Informatie Klassieke Homeopathie

De klassieke homeopathie doet een appel op ons zelfgenezend vermogen.

Samuel Hahnemann, 1755-1843 in mijn grote voorbeeld als arts en apotheker. Hij heeft de homeopathie verder ontwikkeld.

Met de meer dan 3000 natuurlijke geneesmiddelen, die geen bijwerkingen kennen, kan de Klassieke Homeopathie op een zachte en duurzame wijze iemand weer in balans brengen. Dit door niet alleen de symptomen van de ziekte aan te pakken, maar de gehele mens.

De oorzaak van de ziekte moet worden gevonden, dan kan iemand weer veel sneller vreugdevol deelnemen aan het leven.

Wat kan ik voor u betekenen?

In de eerste plaats, kunt u verzekerd zijn van algehele persoonlijke aandacht. U kunt verzekerd zijn van strikte geheimhouding.

Werkwijze en ziekteclassificatie

Werkwijze

Als u bij mij binnenkomt, ga ik eerst vragen naar de reden van komst en noteer ik uw persoonlijk gegevens.
Dan kunt u uw klacht vertellen.

Vervolgens stel ik U vragen over de aard van de klacht:

 • Heeft u Pijn, zo ja, waar precies?
 • Wanneer heeft u er last van?
 • Welke omstandigheden doen uw klacht verergeren of verminderen?
 • Wanneer is de klacht ontstaan en waardoor?
 • Heeft u nog andere bijkomende klachten?

Ik stel nog veel meer vragen, bijvoorbeeld naar de ziekten die voorkomen binnen uw familie.

Als dit gedeelte (de anamnese) gedaan is, en ik voldoende weet, spreken we een vervolgconsult af. We moeten immers kijken of uw klacht na de inname van de geneesmiddelen minder manifest is geworden? Dan ga ik uw klacht analyseren en kunt u uw middel toegediend krijgen.

Het hangt helemaal van uw reactie op de middelen af, wat er verder gaat gebeuren. Klassieke homeopathie is geneeskunde op maat. Daarom is het ook zo, dat wanneer er 2 patiënten zijn met dezelfde klacht, ze ieder verschillende middelen nodig kunnen hebben.

Dan gaan we over tot het – uitsluitend contant – voldoen van de rekening, die u van mij krijgt, en die u kunt overleggen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel er wordt vergoed, hangt natuurlijk af van uw zorgpakket.

Tenslotte: het voldoen van de rekening is ook een voldoening, zowel voor u als voor mij: ik heb u mijn energie gegeven en zo geeft u mij die weer terug.

Gedurende het eerste consult wordt veel aandacht besteed aan de huidige klacht(en) en de ontwikkeling daarvan. U kunt zich voorbereiden door alvast na te denken over de volgende vragen en de antwoorden (eventueel) te noteren.

 • Wanneer zijn de klachten begonnen?
 • Hoe heeft de klacht zich ontwikkeld in de tijd?
 • Op welke tijdstippen verbeteren of verslechteren de klacht(en?)
 • Waardoor verbeteren of verslechteren de klacht(en)?
 • Zijn er nog andere klachten?
 • Welke ziektes heeft u in uw leven gehad?
 • Hoe gaat u met uw klacht om?
 • Welke medicijnen gebruikt u en/heeft u gebruikt?
 • Belangrijk voor het eerste consult zijn de ziektes in de familie: ouders, grootouders, broers/zussen (hoofdzaken). Eventueel navraag doen bij familieleden.
 • Denkt u na over eventuele klachten bij uzelf wat betreft: huid, allergieën, luchtwegklachten, bewegingsapparaat, buikklachten, darm/blaasklachten.
 • Voor vrouwen: eventuele zwangerschap en bevalling: hoe verliepen die?
 • Menstruatieklachten? Pilgebruik…

Bijscholing

De therapeutenvereniging “CAT” verplicht ons ook om nascholingen te volgen.

Homeopathie en hooggevoeligheid: een specialisatie van Jantsje Dekker

Hooggevoeligheid is een felicitatie waard. Dat is het allerbelangrijkste om je goed in te prenten. Maar hoogsensitief zijn is niet alleen maar plezierig: er zijn ook eigenschappen die het ons knap lastig kunnen maken. Ik denk aan snelle overprikkeling, je daardoor gauw moe voelen. Je niet begrepen voelen en je dan maar terugtrekken of je gaat juist mensen shockeren. Je voelt je anders dan anderen.

Je kunt je ontzettend blij of ontzettend bedroefd voelen , depressief raken. Alle dagelijkse gebeurtenissen worden heel intens ervaren. Het is soms net of je niet op je plaats bent in deze wereld, of je er niet bij hoort…

Homeopathie kan in het gevoel van HSPer heel veel voor je betekenen.

Voor wie?

Het is niet voor iedereen mogelijk om een homeopaat te bezoeken. U kunt door klachten bv. aan huis zijn gebonden. Met de komst van de moderne technologie is het nu voor iedereen mogelijk een klassiek homeopaat te consulteren. Vanuit uw eigen huis op het tijdstip dat u het beste uitkomt.

Voordelen

 • U heeft alle tijd uw klachten te verwoorden.
 • Er zijn geen reiskosten of reistijden.
 • Het contact verloopt sneller.

Voor mensen die een klacht hebben waarover ze liever niet praten kan het gemakkelijker zijn erover te schrijven.
Om een inschatting te kunnen maken of U baat zou hebben bij een homeopathische behandeling, beschrijft U kort de klachten. U krijgt dan een vragenlijst en deze wordt aangepast aan uw specifieke klachten. U wordt verzocht deze vragenlijst zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden.

Een week na ontvangst van de vragenlijst stuur ik U dan een middel of twee middelen toe alsmede de gebruiksaanwijzing.