Informatie Klassieke Homeopathie

De klassieke homeopathie doet een appèl op ons zelfgenezend vermogen.
Samuel Hahnemann, 1755-1843 in mijn grote voorbeeld als arts en apotheker. Hij heeft de homeopathie verder ontwikkeld.
Met de meer dan 3000 natuurlijke geneesmiddelen, die geen bijwerkingen kennen, kan de Klassieke Homeopathie op een zachte en duurzame wijze iemand weer in balans brengen. Dit door niet alleen de symptomen van de ziekte aan te pakken, maar de gehele mens.
De oorzaak van de ziekte moet worden gevonden, dan kan iemand weer veel sneller vreugdevol deelnemen aan het leven.

Wat kan ik voor u betekenen?

In de eerste plaats, kunt u verzekerd zijn van algehele persoonlijke aandacht.
U kunt verzekerd zijn van strikte geheimhouding.

Werkwijze en ziekteclassificatie

Werkwijze
Als u bij mij binnenkomt, ga ik eerst vragen naar de reden van komst en noteer ik uw persoonlijk gegevens.
Dan kunt u uw klacht vertellen.

Vervolgens stel ik U vragen over de aard van de klacht:

 • Heeft u Pijn, zo ja, waar precies?
 • Wanneer heeft u er last van?
 • Welke omstandigheden doen uw klacht verergeren of verminderen?
 • Wanneer is de klacht ontstaan en waardoor?
 • Heeft u nog andere bijkomende klachten?

Ik stel nog veel meer vragen, bijvoorbeeld naar de ziekten die voorkomen binnen uw familie.

Als dit gedeelte (de anamnese) gedaan is, en ik voldoende weet, spreken we een vervolgconsult af. We moeten immers kijken of uw klacht na de inname van de geneesmiddelen minder manifest is geworden?
Dan ga ik uw klacht analyseren en kunt u uw middel toegediend krijgen.
Het hangt helemaal van uw reactie op de middelen af, wat er verder gaat gebeuren. Klassieke homeopathie is geneeskunde op maat. Daarom is het ook zo, dat wanneer er 2 patienten zijn met dezelfde klacht, ze ieder verschillende middelen nodig kunnen hebben.
Dan gaan we over tot het -uitsluitend- contant voldoen van de rekening, die u van mij krijgt, en die u kunt overleggen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel er wordt vergoed, hangt natuurlijk af van uw zorgpakket. Dit vergoeden van consulten geldt voor alle homeopaten geregistreerd bij de N.V.K.H, waar ik ook aangesloten ben.

Tenslotte: het voldoen van de rekening is ook een vol-doe-ning, zowel voor u als voor mij: ik heb u mijn energie gegeven en zo geeft u mij die weer terug.

Gedurende het eerste consult wordt veel aandacht besteed aan de huidige klacht(en) en de ontwikkeling daarvan. U kunt zich voorbereiden door alvast na te denken over de volgende vragen en de antwoorden (eventueel) te noteren.

 • Wanneer zijn de klachten begonnen?
 • Hoe heeft de klacht zich ontwikkeld in de tijd?
 • Op welke tijdstippen verbeteren of verslechteren de klacht(en?)
 • Waardoor verbeteren of verslechteren de klacht(en)?
 • Zijn er nog andere klachten?
 • Welke ziektes heeft u in uw leven gehad?
 • Hoe gaat u met uw klacht om?
 • Welke medicijnen gebruikt u en/heeft u gebruikt?
 • Belangrijk voor het eerste consult zijn de ziektes in de familie: ouders, grootouders, broers/zussen (hoofdzaken). Ev. navraag doen bij familieleden.
 • Dent u na over ev. klachten bij uzelf wat betreft: huid, allergieen, luchtwegklachten, bewegingsapparaat, buikklachten, darm/blaasklachten.
 • Voor vrouwen: ev: zwangerschap en bevalling: hoe verliepen die?
 • Menstruatieklachten? Pilgebruik…

De Ziekteclassificatie
Er wordt door de Nederlandse klassiek homeopaten niet altijd behandeld volgens de ziekteclassificatie, zoals die toch echt door Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, wordt beschreven.

Hahnemann is nooit echt begrepen. Om die reden heeft Ewald Stoteler, bij wie ik mijn opleiding heb genoten, een boek geschreven, getiteld: “Hahnemann begrijpen”, dat al in diverse talen is vertaald.

S. Hahnemann schreef in zijn standaardwerken “Organon der Geneeskunst” en “De chronische ziekten, hoe hij onderscheid maakt in de behandeling van een aantal verschillende ziekten die iemand kan hebben. Deze verschillende ziekten, behandelde hij successievelijk met de daarvoor geeigende middelen.

Binnen deze ziekteclassificatie krijgen alle symptomen van de patient een plek. En niet zoals hier in Nederland aan de meeste opleidingen wordt onderwezen, alleen de belangrijkste en bijzondere symptomen. Homeopathie is een holistische geneeskunst: alle symptomen zijn belangrijk.

Bij deze andere manier van werken behoort een toediening van geneesmiddelen, die over het algemeen gesproken, niet eerst een verergering geven. Wat vaak gebeurt bij de manier van werken van de meeste homeopaten. Immers, de patient die bij mij komt, voelt zich al niet lekker, hetgeen energie kost. Die energie heeft de patient nodig om beter te worden. Het tweede voordeel van deze manier van werken is dat het middel helemaal afgestemd kan worden op de gevoeligheid van juist deze patient. Iedereen is immers uniek!

Een derde voordeel van deze andere wijze van voorschrijven is volgens Hahnemann “dat deze speciale manier van voorschrijven de behandelingsduur tot een-derde of zelfs een kwart van de gebruikelijke duur kan bekorten.” Daarom ben ik zo blij met deze werkwijze: ik kan direct ingrijpen als het middel bv. te weinig of juist teveel doet. Men behoeft niet meer zo lang te wachten.

 Jantsje Dekker (R.H.)

Als RH (Registerhomeopaat) gecertificeerd homeopaat die werkt volgens de Ziekteclassificatie van S.Hahnemann.
Ten eerste gebruik ik zelden de C-Potentie, omdat ik niet wil, dat patienten die zich al niet erg lekker voelen, niet ook nog eens een verergering moeten doorstaan.De LM potenties, waar ik mee werk, hebben een milde duurzame werking. Er zijn slechts sporadisch verergeringen te bespeuren.Vergeringen dwz: het lichaam wordt opgeschoond, je kunt dus wel eens wat hoofdpijn hebben of wat meer transpireren enz. Dat duurt echter maar kort.

De gebruikelijke methode is: een C-30 of C-200 korrel onder de tong aan te bieden.
Ik gebruik alleen olfactie: snuif of reukdosissen. En wel om diverse redenen:

1. De nervus olfactorius behoort tot het zg. limbische systeem: de oerhersenen. Alles wat via het reukorgaan binnenkomt raakt ons daarom zeer diep. Olfactie is het meest gebruiksvriendelijk: de maag bv wordt op deze wijze ontzien, dus voor iemand met spijsverteringsklachten is deze methode een uitkomst.

2. Ws werkt deze wijze van toedienen dieper dan de “oude” methode. Het is dus een methode voor overgevoelige patienten. Maar ook voor gevoelige patienten op emotioneel gebied.Want:de LM-potentie wordt toegepast in vloeibare vorm, opgelost als verdunning in water of opgelost in een flesje met alcohol waaraan geroken mag worden. Alcohol, om bederf tegen te gaan. Zijn patienten overgevoelig voor alcohol, dan alleen met water oplossen. LM potenties kunnen meerder malen per dag worden gesnoven, bv wanneer iemand erge kramp heeft en  kan men om de 5 of 10 minuten ruiken, het is dus een eerste hulpmiddel. Meestal begin ik met een LM 0/1, maar soms ook met LM 0/4, wanneer iemand bv oorontsteking heeft en er met spoed iets moet gebeuren.

Dosering kan op allerlei manieren worden aangepast aan de behoefte:het aantal schudslagen, de grootte van de dosis en de frekwentie van inname.Schudslagen zijn nodig, om het geneesmiddel te versterken. Overgevoelige mensen moeten wel ALTIJD schudden, maar begin met 1 keer. Zijn er patienten die hun reuk kwijt zijn: toch kunnen zij ook gewoon ruiken. Deze methode garandeert de meest directe en snelste manier van geneesmiddel opname.

Bijscholing
De NVKH verplicht ons ook, ons steeds bij te scholen.

Homeopathie en hooggevoeligheid: een specialisatie van Jantsje Dekker:
Hooggevoeligheid is een felicitatie waard. Dat is het allerbelangrijkste om je goed in te prenten. Maar hoogsensitief zijn is niet alleen maar plezierig: er zijn ook eigenschappen die het ons knap lastig kunnen maken. Ik denk aan snelle overprikkeling, je daardoor gauw moe voelen. Je niet begrepen voelen en je dan maar terugtrekken of je gaat juist mensen shockeren. Je voelt je anders dan anderen.

Je kunt je ontzettend blij of ontzettend bedroefd voelen , depressief raken. Alle dagelijkse gebeurtenissen worden heel intens ervaren. Het is soms net of je niet op je plaats bent in deze wereld, of je er niet bij hoort…

Homeopathie kan in het gevoel van HSPer heel veel voor je betekenen.

VOOR WIE?
Het is niet voor iedereen mogelijk om een homeopaat te bezoeken. U kunt door klachten bv. aan huis zijn gebonden. Met de komst van de moderne technologie is het nu voor iedereen mogelijk een klassiek homeopaat te consulteren. Vanuit uw eigen huis op het tijdstip dat u het beste uitkomt.

VOORDELEN:
U heeft alle tijd uw klachten te verwoorden.
Er zijn geen reiskosten of reistijden.
Het contact verloopt sneller.
Voor mensen die een klacht hebben waarover ze liever niet praten kan het gemakkelijker zijn erover te schrijven.
Om een inschatting te kunnen maken of U baat zou hebben bij een homeopathische behandeling, beschrijft U kort de klachten. U krijgt dan een vragenlijst en deze wordt aangepast aan uw specifieke klachten. U wordt verzocht deze vragenlijst zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden.
Een week na ontvangst van de vragenlijst stuur ik U dan een middel of twee middelen toe alsmede de gebruiksaanwijzing.