Tarieven, vragenlijst en behandelingsovereenkomst

Het eerste consult homeopathie

Het gesprek duurt de eerste keer een tot anderhalf uur en daar bespreken we de vragenlijst en zal ik nog meer vragen stellen zo nodig. Hoe uitgebreider het antwoord, hoe meer ik voor u kan betekenen.

Download onderstaand formulier, vul in en stuur terug (zeker drie dagen voor het eerste consult)

Net als een arts ben ik gebonden aan geheimhouding. Na het interview stel ik u een rekening ter hand, die u kunt opsturen naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het pakket dat u gekozen heeft, krijgt u een deel of alles vergoed. Twee weken na het consult hebben we weer contact, dan evalueren we het verloop van de klacht en kunnen we het vervolg van de behandeling gaan plannen. De klachten mogen nooit verergeren, ook niet in het begin.
Meer consulten zullen nodig zijn naarmate u de klachten langer hebt.

Tarieven

Volwassenen

Eerste consult: € 130
Vervolgconsulten: € 95
Consult van een half uur: € 50
Weekend tarief extra bovenop de consult prijs: €35

Kinderen (t/m 12 jaar)

Eerste consult: 95 euro

Telefonisch consult

Tijdens de eerst lopende behandeling: geen kosten.
Vanaf de vervolgconsulten, na 5 minuten: 25 euro

Beantwoorden van mail (5 min. werktijd): 15 euro

Rekening: betaling altijd contant. Er is in de praktijk geen pinapparaat aanwezig. U ontvangt de rekening na het consult. Wat u terugkrijgt van het consult hangt af van uw verzekeringspakket. Als een afspraak niet of korter dan 24 uur van te voren wordt afgemeld, zullen de consult kosten in rekening worden gebracht.

Behandelingsovereenkomst

Wanneer u een afspraak maakt met mij voor de behandeling van een klacht, en u op die afspraak verschijnt, hebben wij een behandelingsovereenkomst. U kunt deze hier downloaden (PDF) uitprinten, invullen en meenemen naar de praktijk.

Geneesmiddelen

Het stopzetten of afwijken van de reguliere behandeling valt onder de eigen verantwoording van de patiënt en kan men het beste i.o. met de regulier behandelaar bespreken.

Gedurende de behandeling bij mij, ben ik bereid mee te denken over vermindering van de reguliere medicatie, maar de verantwoording daarvoor is en blijft bij de patiënt.

Geneesmiddelvoorschriften zijn een advies op basis van de door u aan mij versterkte gegevens.

Gebruik van het geneesmiddel is uw eigen vrije keuze.

De homeopathische behandeling geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.

De klassiek homeopaat/therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de therapeut/homeopaat mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd

De homeopaat is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Behandeling van van kinderen

De klassiek homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen tot 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene).

Voor een kind tussen de 13/16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet nodig.

De Klassiek Homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelingsovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

Jantsje Dekker
Gediplomeerd Klassiek Homeopaat.