Tarieven, vragenlijst en behandelingsovereenkomst

Het eerste consult homeopathie
Hieronder (in rood) staat een vragenlijst die u ingevuld kunt terugsturen.
Het gesprek duurt de eerte keer een tot anderhalf uur en daar bespreken we de vragenlijst en zal ik nog meer vragen stellen zo nodig.
Hoe uitgebreider het antwoord, hoe meer ik voor u kan betekenen.
Net als een arts ben ik gebonden aan geheimhouding.
Na het intervieuw stel ik u een rekening ter hand, die u kunt opsturen naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het pakket dat u gekozen heeft, krijgt u een deel of alles vergoed.
Twee weken na het consult hebben we weer contact, dan evalueren we het verloop van de klacht en kunnen we het vervolg van de behandeling gaan plannen. De klachten mogen nooit verergeren, ook niet in het begin.
Meer consulten zullen nodig zijn naarmate u de klachten langer hebt.

Klik hier voor de vragenlijst (PDF document)

Tarieven
Eerste consult: € 130,00
Vervolgconsulten: € 95,00
Consult van een half uur: € 50,00

Meldt u zich aan bij mij voor het gehele gezin, dan krijgt u, na de behandeling, de rekening voor de zorgverzekering, met een aanzienlijke korting.

Telefonisch consult
Tijdens de eerste lopende behandeling: geen kosten
Daarna telefonisch consult: 25 euro.
VRAGEN BEANTWOORDEN PER MAIL: 25 euro.

Informatie voor het eerste consult:

Vragenlijst invullen; zeker drie dagen voor het eerste consult.

Rekening: betaling altijd contant. Er is in de Praktijk geen pinapparaat aanwezig.
U ontvangt de rekening na het consult.
Wat u terugkrijgt van het consult hangt af van uw verzekeringspakket.
Afzeggingen van het consult: altijd 24 uur van tevoren, anders wordt de consult prijs doorberekend.

BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Wanneer u een afspraak maakt met mij voor de behandeling van een klacht, en u op die afspraak verschijnt, hebben wij een behandelingsovereenkomst.

U kunt deze hier downloaden (PDF) uitprinten, invullen en meenemen naar de praktijk

Het advies van mijn Beroepsvereniging, de nvkh,is, om schriftelijk een behandelingsovereenkomst af te sluiten.I

Ik werk volgens de richtlijnen van deze vereniging:www.nvkh.nl

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten behartigt de belangen van de aangesloten leden en geeft informatie over homeopathie aan belangstellenden.

Via de Vereniging zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en de overheid.

Dat betekent dat ieder geregistreerd lid voldoet aan de kwaliteitscriteria die te maken hebben met kwaliteit, opleidingsniveau, klacht en tuchtrecht.

RBCA

De RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren

Een RBCZ- gekwalificeerde therapeut  moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen, zodat u als patient zeker bent van goede zorg.

Goed om te weten is is, dat een homeopatisch consult meestal gedeeltelijk worden vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

Er zal,tijdens de behandeling door de klassiek homeopaat, geen andere therapie worden  aangewend, behalve die van de reguliere geneeskunde, die zal worden gemeld bij de behandelende  klassiek homeopaat.

GENEESMIDDELEN.

Het stopzetten of afwijken van de reguliere  behandeling valt onder de eigen verantwoording van de patient en kan men het beste i.o. met  de regulier behandelaar  bespreken.

Gedurende de behandeling bij mij, ben ik bereid mee te denken over vermindering van de reguliere medicatie, maar de verantwoording  daarvoor is en blijft bij de patient.

Geneesmiddelvoorschriften zijn een advies op basis van de door u aan mij versterkte gegevens.

Gebruik van het geneesmiddel is uw eigen vrije keuze.

DE HOMEOPATISCHE BEHANDELING GESCHIEDT ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PATIENT.

De klassiek homeopaat/therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patient  door de therapeut/homeopaat mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd

De homeopaat is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook ontstaan doordat deze  is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

BEHANDELING VAN VAN KINDEREN:

De klassiek homeopaat  zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider( ouder, verzorger of andere  verantwoordelijke volwassene).

Voor een kind tussen de 13/16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet nodig.

De Klassiek Homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelingsovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

18-10-2023

Jantsje Dekker  Gediplomeerd Klassiek Homeopaat.