Voorstellen: Jantsje Dekker – Klassiek Homeopaat

Na een tweetal Opleidingen, t.w. 6 jaar aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en 2 jaar aan de Homeopathie Academie Nederland onder de bezielende leiding van Ewald Stöteler, heb ik mijn diploma behaald en sinds 2005  heb ik mijn Praktijk te Gouda geopend. Doordat ik ook Yogadocente ben, kreeg ik meteen een grote toeloop en kon ik ervaring opdoen.

Nieuwe mensen leren kennen vind ik uitermate boeiend, net als het verhaal, dat ik te horen krijg. Het luisteren vind ik belangrijk evenals de patiënt die na evaluatie vaak opmerkt dat het zo fijn is dat er eens wordt geluisterd en dat er tijd voor je wordt genomen.

Ik ben lid van de therapeutenvereniging CAT, onze vereniging die ervoor zorgt dat alleen afgestudeerde en gekwalificeerde therapeuten lid kunnen worden. Ik ben tevens Register Homeopaat en gecertificeerd door Ewald Stöteler wb de Ziekteclassificatie. Hetgeen aangeeft dat ik de Ziekte Classificatie grondig heb bestudeerd, zoals  doorgegeven door de grondlegger van de homeopathie: Samuel Hahnemann.

Ik hoop u graag te zien in mijn praktijk.
Jantsje Dekker

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg over de inhoud van alle contacten. Dit wordt digitaal beveiligd volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle dossiers worden 20 jaar bewaard. Dat is wettelijk verplicht