Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg over de inhoud van alle contacten.
Dit wordt digitaal beveiligd volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle dossiers worden 20 jaar bewaard. Dat is wettelijk verplicht