Het homeopathische consult, een kijkje in de keuken

Stel, U heeft een klacht en regulier is U medegedeeld dat er niets gevonden is, na allerlei testen te hebben ondergaan. U houdt die klacht en U gaat eens shoppen op internet naar de 4 meest bezochte aanvullende geneeswijzen:homeopathie, natuurgeneeskunde,acupunctuur of ayurveda.

Als U op mijn site komt, zult U geïnformeerd worden over de verschillende disciplines, die ik kan hanteren, naast en ter aanvulling van de homeopathie. Daarnaast hebt U misschien gehoord van de goede resultaten die vrienden en vriendinnen ervaren hebben en U neemt de telefoon ter hand. In het gunstigste geval treft U mijzelf en U krijgt meteen al een bepaald gevoel: wel of niet goed. U vertelt de reden van uw oproep en wij maken een afspraak.

Vooraf vraag ik U om wat “huiswerk ” te doen:graag de erfelijke biografie, want Uw voorouders hebben ws. ziekte ervaringen en Uw ouders zijn dus van groot belang in deze biografie en vooral de moeder heeft grote impact. Tevens heb ik graag een recente pasfoto en een foto van U als kind. Soms stuur ik een vragenlijst op, zowel orthomoleculair als homeopatisch en de antwoorden neemt U dan mee. U is reeds medegedeeld, dat een eerste consult ws. anderhalf uur zal duren.

Wanneer U binnentreedt, heb ik al meteen een eerste indruk van U : bv. uw gelaatskleur,de helderheid van de ogen, de handdruk zegt veel en Uw manier van lopen en zitten .En: uw stem. Zoals ik al eerder heb uitgelegd: een stem liegt nooit. Ik let op spreektempo,volume,klankkleur,taalgebruik. Daarnaast op houding en kleding:dit vertelt al heel veel.

Daarna vangt het interview aan. Ik tracht alle symptomen te onthouden en maak ondertussen aantekeningen. Dat betekent niet, dat ik niet luister, maar omdat er meerdere patienten op een dag komen,zou ik misschien in de war kunnen raken zeker als er twee dezelfde klachten “binnenkomen”.