Wat is homeopathie?

Veel gestelde vraag…..Wat is homeopathie? En wat is het verschil tussen de reguliere werkwijze en de werkwijze van de  klassiek homeopaat? Met deze vraag komen patiënten soms naar mij toe.

Holistisch kijken

De homeopaat kijkt anders naar de mens:hij of zij kijkt verder, meer holistisch. De homeopaat richt zich op lichaam geest en ziel van de patient.

Klachtgericht

De arts  richt zich  op de materie:het fysieke lichaam en haar symptomen. BV: een oorontsteking.De arts kijkt wat de locatie is,uitwendig of inwendig oor,of er uitloop is, of er  koorts aanwezig is. Terwijl de homeopaat ook kijkt naar:waarom krijgt iemand een oor ontsteking.Het lichaam vertelt nl. iets.

Over het waarom die oorontsteking ontstaan is.

 De arts geeft dan bv antibiotica, de ontsteking verdwijnt dan tijdelijk, maar kan op een later tijdstip terug komen.Terwijl , als de echte oorzaak wordt gevonden  die klacht niet meer terugkeert. De oorzaak kan  b.v.uit het voorgeslacht komen, die is doorgegeven, maar het kan ook met:niet willen luisteren  of niet willen horen te maken hebben. Of een verzwakt immuunsysteem, maar hoe is dat dan ontstaan? Oostindisch doof zijn…

Mijn Peogeot

Voorbeeld  van  mijn Peugeot: als er ineens  lampjes gaan branden,schrik ik of raak geïrriteerd.

Wat doe ik dan? Lampjes losdraaien bv.?

Is het mankement dan over? Nee, zodra ik de lampjes weer vastzet,  en ik ga rijden, beginnen ze te knipperen.De oorzaak moet worden gevonden.Ik ga dus naar de monteur.Die kijkt dan naar het instrument dat die lampjes laat knipperen Lampjes los draaien is struisvogelpolitiek.

Als twee mensen in de scherpe Oostenwind lopen: hoe komt het dan dat de een een oorontsteking krijgt en de ander niet?

De homeopathie is een energetische geneeskunde,

En richt zich op het waarom, richt zich op de gehele mens: mentaal, emotioneel, fysiek, energetisch en holistisch.

De arts richt zich op 1 aspect:het doen verdwijnen van een symptoom. Hij richt zich met een ander doel voor ogen tot het meest beperkende symptoom. Om rust te krijgen,in het lichaam, zodat het lichaam zich geheel kan richten op de balans,die weg is. De homeopaat ziet ziekte als een kans op groei,en richt zich op de locatie, waar de disbalans zich laat zien,horen, voelen en gaat doorvragen over het ontstaan.Want de ziel heeft een gezond lichaam nodig om haar missie te kunnen vervullen.

Het consult

De tijdsduur  van een regulier consult:10 minuten en aandacht voor 1 klacht

Het homeopathisch consult is een uur tot anderhalf uur en alle klachten komen aan de orde.

De geneesmiddelen

De geneesmiddelen worden anders bereid in beide disciplines. Reguliere geneesmiddelen kennen bijwerkingen.

Homeopathische geneesmiddelen kennen geen bijwerkingen maar ze ontgiften en werken op het versterken van het immuunsysteem.Zodat het zelfgenezend vermogen van het lichaam de balans kan herstellen.

Reguliere en homeopathische medicijnen samen:kan dat? Ja,de homeopathische geneesmiddelen hebben alleen de energie van de substantie en de reguliere geneesmiddelen alleen de substantie zelf .Het zijn dus verschillende trillingen.  

Trillingen

De trillingen van de homeopathische geneesmiddelen moeten overeen komen met die van de patient ,en de energie van de homeopaat moet overeenkomen met de energie van de patient.Als deze eenheid wordt bereikt is  de weg vrij voor de balans om zich weer te herstellen.

De klachten zijn dan niet meer nodig.

Luisteren naar het lichaam is belangrijk.

Foto door Jessica Lewis