Wat hebben deze disciplines met elkaar te maken?
Is dit iets nieuws voor de klassieke homeopathie?
Nee, niet iets nieuws, maar het is wel een verdieping en uitbreiding van de anamnese.
En voor mij een grondige analyse maken ivm het gedrag van uw kind.
Dat gedrag kan alle leeftijden omvatten tot en met de puberteit van uw kind op fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel gebied.

UW KIND ALS SPIEGEL

De klassiek homeopaat is de vertaler van wat het kind je spiegelt.
WAT spiegelt mijn kind MIJ dan???
Als jij je onrustig voelt of boos, dan wordt je kind OOK onrustig of boos.
Als ik haast heb loopt mijn kat mij voortdurend voor de voeten. Zodat ik over hem struikel.
Of mijn kind gooit overal iets neer waardoor ik bijna val. Ik moet pas op de plaats maken.
Jouw kind spiegelt delen van je onbewuste.
Wat jij misschien wel een ”blinde vlek” hebt.
En dat is de reden dat je kind, dat vaak nog niet eens een woordenschat bezit om je dit uit te leggen, precies weet om de juiste knop bij jou in te drukken. Waardoor JIJ ontploft.
En dat is bij jou nu precies wat je nodig hebt voor je persoonlijke groei.
Luistert je kind bv niet naar jou?
Luister dan eens naar je kind. Wat wil het je zeggen??
Welnu, als je daar niet achter kunt komen, kan ik je weer verder helpen.

Heel lang geleden hoorde ik iemand een verhaal vertellen, dat ik mag doorgeven.
Een huwelijk waar de vrouw dominant was, de man zwijgzaam
Hij vluchtte in zijn werk.
Hij was work-a-holic.
Al zijn klanten liepen met hem weg:hij kon zo goed luisteren!.
Als hij thuiskwam, was hij doodmoe. Maar: dan sprong zijn dochter op zijn schoot, wilde hem van alles vertellen.
Dochterlief zal op zijn schoot als een decoratiestuk. De ogen van haar vader sloten zich, zo moe was hij.
Dochterlief, laten we haar Jubeline noemen, voelde zich, zo klein als ze nog was, niet gezien noch gehoord. Zij kwam op de tweede plaats.
Jubeline begon te trappelen, aan de mouw te trekken van haars vaders overhemd, te bewegen, druk te doen. Vader werd boos.
Huisarts werd erbij gehaald: Jubeline was altijd zo druk… ADHD?
Nee, Jubeline hield vader een spiegel voor.
In het gezin was er iets helemaal niet in evenwicht.
Vader en moeder heb ik beide alleen gesproken.
En, na enige tijd, kwam de rust terug in het gezin.
Maar Jubeline is later toch terug gekomen bij mij: Zij kwam niet in de eerste plaats bij haar man. Net zo als thuis , bij haar vader.
Jubeline voelde zich toen afgewezen. Maar:nu weer! Oud zeer kwam weer boven.
Toen ze zelf een kind kreeg, dat HAAR spiegelde. Een heel druk kind…
Door steun van een homeopatisch middel en een paar gesprekken, is dit verholpen

CONTACT MAKEN MET JE EIGEN INNERLIJK KIND HOE DOE JE DAT?

Dat ga ik uitleggen in de volgende column.
Jantsje Dekker
Klassiek Homeopaat en Innerlijk Kind-therapeut.