Wanneer ga je naar een kindertherapeut?

Een bezoek bij de kindertherapeut is raadzaam bij een heel scala aan problemen bij uw kind. BV bij gedragsproblemen, wanneer er communicatieproblemen zijn tussen ouders en kind, bij lichamelijke klachten en leer-of ontwikkelingsstoornissen van uw kind.

 • Boosheid en agressie
 • Pesten-gepest worden
 • Onzekerheid
 • Onrust
 • ADHD,dyslexie
 • Er komt op school niet uit wat er in zit
 • Niet zindelijk worden
 • Slecht eten,of groeien
 • Vermoeidheid
 • Onhandelbaarheid
 • Koortsen, hoofdpijn,altijd misselijk
 • Angsten
 • Dromerigheid
 • Veel huilen
 • Ruzies
 • Slapeloosheid en nachtmerries
 • Geslotenheid

VOORDELEN VAN PRESENT CHILD
Er zijn een aantal prettige voordelen van Present Child.

 1. Uw kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden
 2. Het is geschikt voor kinderen van alle leeftijden.
 3. Zowel u als uw lindprofiteert van de behandeling
 4. De trajecten zijn kortdurend, kennen vaak langdurige resultaten en weinig terugval.

DE METHODE PRESENT CHILD DRAAGT AL SINDS 1994 BIJ AAN HET WELZIJN VAN KINDEREN EN HUN OPVOEDERS.
www.thepresentchild.nl

OP CONSULT BIJ DE Kindertolk: HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?
De kindertolk gaat met jou in gesprek over het probleem van je kind. Het kan pasgeboren zijn of een puber.Het kind hoeft daarbij niet aanwezig te zijn.
Je krijgt gelegenheid om uitgebreid je verhaal te doen over het probleem van je kind. Dat wordt door de meeste ouders als zeer prettig ervaren. Je maakt je misschien al heel lang, zorgen over je kind. Soms heb je al van alles geprobeerd en geen oplossing gevonden.Het nare, machteloze gevoel omdaT JE JE KIND NIET KUNT HELPEN TERWIJL ER WEL IETS AAN DE HAND IS….
Jouw spontane verhaal is voor de kindertolk heel belangrijk en daarnaast zal de kindertolk je gerichte vvragen stellen on ev ontbrekende informatie aan te vullen
Als je verhaal compleet is zal de kindertolk dit ”vertalen”,dwz: methodisch van toepasseing maken op jouw leven.
Vaak gaat het over iets onbewusts van vroeger waarvan je je-vlg je kind, bewust van mag worden. Een persoonlijke boodschap van je kind voor jouw leven.
Het kind en jij spiegelen elkaar.

Er zijn al veel helpers en therapeuten opgeleid sinds 2005.

BEELDBEL CONSULTEN GEEF IK OOK, ALS U MOEILIJK WEG KUNT.